Bạn đang ở đây:Thời gian rảnh rỗi >>chữ

【new slots】45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị Nhật Bản-Trung Quốc

Thời gian rảnh rỗi1973 người đã xem

Giới thiệuGhi nhận quan hệ Trung-Nhật đang ở “giai đoạn phát triển và cải thiện quan trọng”, Trung Quốc đã kêu ...

Ghi nhận quan hệ Trung-Nhật đang ở “giai đoạn phát triển và cải thiện quan trọng”,ămngàykýhiệpướchữunghịNhậtBảnTrungQuốnew slots Trung Quốc đã kêu gọi Nhật Bản tận dụng dịp này để tăng cường hợp tác song phương.

Tags:

Những bài viết liên quanLiên kết