Bạn đang ở đây:toàn diện >>chữ

Quảng Ninh bảo tồn, khai thác hiệu quả giá trị của khu di tích Pò Hèn

toàn diện545 người đã xem

Giới thiệuKhu Di tích lịch sử Pò Hèn là một trong những di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu, có vị trí quan đá gà trực tiếp bình luận hôm nay...

Khu Di tích lịch sử Pò Hèn là một trong những di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu,ảngNinhbảotồnkhaitháchiệuquảgiátrịcủakhuditíchPòHè có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tâm linh của nhân dân địa phương qua các thời kỳ.

Tags:

Những bài viết liên quanLiên kết