Bạn đang ở đây:Kiến thức >>chữ

【Win88 Me】UBTV Quốc hội: Cân nhắc phương án giải ngân vốn đầu tư phát triển

Kiến thức439 người đã xem

Giới thiệuPhó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến đóng góp, từ đó chỉnh lý hoàn thiện báo ...

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến đóng góp,ốchộiCânnhắcphươngángiảingânvốnđầutưpháttriểWin88 Me từ đó chỉnh lý hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 43 và xây dựng dự thảo Nghị quyết gửi cơ quan của Quốc hội.

Tags:

Những bài viết liên quanLiên kết