Bạn đang ở đây:Thời gian rảnh rỗi >>chữ

【trại gà phụng hoàng kê 2019】EU đang cân nhắc xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường bộ

Thời gian rảnh rỗi6722 người đã xem

Giới thiệuỦy viên Nông nghiệp EU Janusz Wojciechowski khẳng định EU sẵn sàng xuất khẩu gần như toàn bộ nông sả ...

đangcânnhắcxuấtkhẩungũcốcUkrainebằngđườngbộtrại gà phụng hoàng kê 2019Ủy viên Nông nghiệp EU Janusz Wojciechowski khẳng định EU sẵn sàng xuất khẩu gần như toàn bộ nông sản Ukraine qua các tuyến đường trên bộ và có thể hỗ trợ về chi phí.

Tags:

Những bài viết liên quanLiên kết