Bạn đang ở đây:Điểm phát sóng >>chữ

【big msg slot】UNICEF: Trẻ em chịu nhiều tổn thương tâm lý do thiên tai

Điểm phát sóng797 người đã xem

Giới thiệuHàng chục triệu trẻ em trên thế giới phải di dời chỗ ở do thiên tai cũng đồng thời là nạn nhân của n ...

Hàng chục triệu trẻ em trên thế giới phải di dời chỗ ở do thiên tai cũng đồng thời là nạn nhân của những sang chấn tâm lý khi nhiều em phải xa rời bố mẹ,ẻemchịunhiềutổnthươngtâmlýdothiêbig msg slot bị bóc lột.

Tags:

Những bài viết liên quanLiên kết