Bạn đang ở đây:toàn diện >>chữ

Cơ quan giúp việc Quốc hội hai nước Việt Nam-Cuba tăng cường hợp tác

toàn diện3 người đã xem

Giới thiệuTai buổi hội đàm chiều 8/11, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổn đi đâu chơi tết nhạc chế vanhleg...

Tai buổi hội đàm chiều 8/11,ơquangiúpviệcQuốchộihainướcViệtNamCubatăngcườnghợptá Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez đã chia sẻ kinh nghiệm công tác.

Tags:

Những bài viết liên quanLiên kết