Bạn đang ở đây:tập trung >>chữ

Khám xét nhà riêng của nghị sỹ EU liên quan tới vụ Qatargate

tập trung17 người đã xem

Giới thiệuBà Arena thông qua luật sư khẳng định "không liên quan dưới bất kỳ hình thức nào trong cuộc cho choi ban ca...

Bà Arena thông qua luật sư khẳng định "không liên quan dưới bất kỳ hình thức nào trong cuộc điều tra bê bối tham nhũng đổi tiền lấy ảnh hưởng tại Nghị viện châu Âu (EP),ámxétnhàriêngcủanghịsỹEUliênquantớivụ được gọi là “Qatargate."

Tags:

Những bài viết liên quanLiên kết