Bạn đang ở đây:khám phá >>chữ

Đô đốc Lisa Franchetti trở thành nữ Tư lệnh Hải quân đầu tiên của Mỹ

khám phá99546 người đã xem

Giới thiệuVới 95 phiếu thuận và 1 phiếu chống, Đô đốc Lisa Franchetti trở thành người phụ nữ đầu tiên chỉ huy bancasanthuong 3d...

Với 95 phiếu thuận và 1 phiếu chống,ĐôđốcLisaFranchettitrởthànhnữTưlệnhHảiquânđầutiêncủaMỹ Đô đốc Lisa Franchetti trở thành người phụ nữ đầu tiên chỉ huy lực lượng Hải quân Mỹ và là thành viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Tags:

Những bài viết liên quanLiên kết