Bạn đang ở đây:sự giải trí >>chữ

【hũ club】Các đảo quốc nhỏ hối thúc thông qua Hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa

sự giải trí43789 người đã xem

Giới thiệuHoạt động sản xuất nhựa trên toàn cầu đã tăng gấp đôi kể từ đầu thế kỷ này lên 460 triệu tấn và có t ...

ácđảoquốcnhỏhốithúcthôngquaHiệpướctoàncầuvềônhiễmnhựhũ clubHoạt động sản xuất nhựa trên toàn cầu đã tăng gấp đôi kể từ đầu thế kỷ này lên 460 triệu tấn và có thể tăng gấp 3 lần vào năm 2060 nếu thế giới không hành động.

Tags:

Những bài viết liên quanLiên kết